Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục

Tư tưởng Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục

Lượt xem:

Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng” Ngay sau Cách mạng tháng Tám, trong phiên họp đầu tiên của Chính phủ nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt vấn đề chống nạn dốt.. [...]
Nét mới nơi bản làng

Nét mới nơi bản làng

Lượt xem:

          Dưới ánh sáng của Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Đảng ta luôn xác định giáo dục là quốc sách hàng đầu.           Nghị quyết TW về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Với nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết XV Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết đại hội XII của Đảng là ánh sáng [...]
Tâm sự cô giáo vùng cao

Tâm sự cô giáo vùng cao

Lượt xem:

          Bình minh lên, ngày mới lại bắt đầu, mọi sự vật lại theo nhịp sống hối hả chuyển động và tôi lại tiếp tục với công việc của nghề dạy học chuẩn bị hành trang đến trường. Đi trên con đường rất đỗi quen thuộc mà không hiểu sao hôm nay tâm trạng tôi thật xáo trộn, tràn ngập trong niềm vui sướng. Học [...]
Trường thcs Đăkrve, huyện kon rẫy, điểm sáng về thực hiện các mô hình hiệu quả trong trường học

Trường thcs Đăkrve, huyện kon rẫy, điểm sáng về thực hiện các mô hình hiệu quả trong trường học

Lượt xem:

Nằm ở một thị trấn nhỏ, trường THCS ĐăkRve huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum được xem là Lá Cờ Đầu trong công tác giáo dục và phong trào thi đua của ngành giáo dục huyện Kon Rẫy. Với cơ sở vật chất được xây dựng khang trang, hiện đại; toàn trường hiện nay có 27 phòng học; có thư viện đạt chuẩn quốc gia và 05 Phòng học [...]
Xây dựng nhà trường thành tổ chức biết học hỏi

Xây dựng nhà trường thành tổ chức biết học hỏi

Lượt xem:

           Xét về bản chất, mỗi nhà trường là một tổ chức hành chính- sư phạm. Đó là một thế giới thu nhỏ với những cơ cấu, chuẩn mực, quy tắc hoạt động, những giá trị, điểm mạnh và điểm yếu riêng do những con người cụ thể thuộc mọi thế hệ tạo lập. Với tư cách là một tổ chức, mỗi nhà trường đều tồn tại, [...]
Chuyên đề: tổ chức hoạt động giáo dục lao động sản xuất và hướng nghiệp ở trường tiểu học, thcs

Chuyên đề: tổ chức hoạt động giáo dục lao động sản xuất và hướng nghiệp ở trường tiểu học, thcs

Lượt xem:

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao động sản xuất, Lý luận gắn liền với thực tiễn, GD nhà trường kết hợp với GD gia đình và GD xã hội. [...]