Khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp thcs năm học 2015- 2016

Khai mạc hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp thcs năm học 2015- 2016

Lượt xem:

Thực hiện kế hoạch năm học 2015 – 2016, sáng ngày 09 tháng 3 năm 2016 tại nhà Văn hóa huyện Kon Rẫy phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức khai mạc hội thi giáo viên giáo viên dạy giỏi cấp huyện cấp THCS năm học 2015 – 2016. Hội thi giáo viên dạy giỏi nhiều năm qua đã trở thành một hoạt động chuyên môn có [...]
Chuyên đề: tổ chức hoạt động giáo dục lao động sản xuất và hướng nghiệp ở trường tiểu học, thcs

Chuyên đề: tổ chức hoạt động giáo dục lao động sản xuất và hướng nghiệp ở trường tiểu học, thcs

Lượt xem:

Tổ chức hoạt động giáo dục LĐSX và hướng nghiệp trong trường phổ thông là thực hiện nguyên lý giáo dục của Đảng Khoản 2, Điều 3-Luật Giáo dục: Học đi đôi với hành, GD kết hợp với lao động sản xuất, Lý luận gắn liền với thực tiễn, GD nhà trường kết hợp với GD gia đình và GD xã hội. [...]
Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông

Lượt xem:

Học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh hướng về biển Đông    [...]
Trang 2 / 2«12