Trao đổi: Công tác y tế trường học – những khó khăn còn đó.

Trao đổi: Công tác y tế trường học – những khó khăn còn đó.

Lượt xem:

               Trong những năm qua, công tác y tế học đường trên địa bàn huyện Kon Rẫy đang nhận được quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành. Trung tâm y tế dự  phòng tỉnh đã phối hợp với ngành GD&ĐT mở các lớp tập huấn về nghiệp vụ y tế học đường cho cán bộ y tế trường học; tăng cường [...]