ĐOÀN KIỂM TRA QUY CHẾ DÂN CHỦ CỦA HUYỆN ỦY LÀM VIỆC TẠI PHÒNG GD&ĐT

         Thực hiện Quyết định số 569-QĐ/HU ngày 27 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Huyện ủy Kon Rẫy về việc kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2016.

         Chiều ngày 07 tháng 10 năm 2016, đồng chí Vũ Xuân Huyền – Ủy viên Thường vụ huyện ủy, Trưởng Ban dân vận – Trưởng đoàn kiển tra công tác quy chế dân chủ của Huyện ủy đã về kiểm tra và làm việc tại Phòng Giáo dục và Đào tạo.

         Làm việc với đoàn kiểm tra, về phía lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo có đồng chí Đặng Nhẫn – Bí thư chi bộ – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Hoàng Đình Hải – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, cùng đại diện chi bộ và các đồng chí đại diện các đoàn thể trong cơ quan.

         Được sự ủy quyền của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Trần Ngọc Đức – cán bộ phụ trách công tác quy chế dân chủ của cơ quan đã thông qua báo cáo số 72/BC-PGD&ĐT ngày 06 tháng 10 năm 2016 về việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan. Báo cáo đã nêu cụ thể các hoạt động thực hiện quy chế dân chủ của Phòng Giáo dục và Đào tạo trong thời gian vừa qua.

          Đồng chí Đặng Nhẫn thay mặt lãnh đạo phòng đã bổ sung và làm rõ thêm một số nội dung công việc về thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.

          Sau khi nghe báo cáo, đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hồ sơ. Cuối cùng, đồng chí Vũ Xuân Huyền đã có nhận xét, đánh giá về việc thực hiện quy chế dân chủ của Phòng Giáo dục và Đào tạo như sau:

          Báo cáo việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong cơ quan của Phòng Giáo dục và Đào tạo đã bám sát đề cương, nội dung khá đầy đủ nhất là việc thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập;  chuẩn bị tốt hồ sơ, địa điểm để đoàn làm việc; công tác thực hiện quy chế dân chủ đã tiến hành thường xuyên; thành lập Ban chỉ đạo, xây dựng quy chế, họp phân công nhiện vụ, tăng cường kiểm tra đôn đốc, tổ chức hội nghị công nhân viên chức, ban hành quy chế dân chủ trong cơ quan, có sơ kết, tổng kết quá trình thực hiện; tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo và giải quyết kịp thời; xây dựng được quy chế phối hợp giữa cơ quan và Công đoàn trong quá trình thực hiện, phát huy được vai trò của các đoàn thể trong tổ chức các hoạt động; Ban Thanh tra nhân dân đã chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện kiểm tra giám sát; thực hiện tốt công tác công khai trong tuyển dụng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ giáo viên; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính. Nhìn chung, công tác thực hiện quy chế dân chủ là tốt, đúng quy trình, quy định;…

          Tuy nhiên, bên cạnh đó Chi bộ cần có kế hoạch cụ thể hàng năm để thực hiện, cần phân công lãnh đạo phụ trách công tác quy chế dân chủ.

          Cuối cùng đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới Phòng Giáo dục và Đào tạo cần làm tốt một số nội dung như tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị định 04/2015/NĐ-CP, ngày 09/01/2015 của Chính phủ; phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể, nhất là Công đoàn; giải quyết, kiểm tra đơn thư khiếu nại, tố cáo và cải cách hành chính. Hoàn thiện hồ sơ và gửi về Ban chỉ đạo huyện và lưu lại hàng năm.

           Thay mặt Phòng Giáo dục và Đào tạo, đồng chí Đặng Nhẫn đã tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Vũ Xuân Huyền và sẽ khắc phục những hạn chế thiếu sót trong thời gian qua đồng thời chỉ đạo thực hiện hiệu quả hơn nữa về công tác quy chế dân chủ tại cơ quan trong thời gian tới.

                                                                                   Huỳnh Thị Kim Thoa- Chuyên viên PGD & ĐT