hướng dẫn cài đặt E-eleraning

Lượt xem:

Đọc bài viết

Để tải bộ cài đặt thiết kế bài giảng e-leraning phục vụ cho cuộc  thi thiết kế bài giảng e-Elearning với chủ đề “Dư địa chí Việt Nam ” tại đây  và  thực hiện theo hướng dẫn.

Lưu ý : Chỉ dùng Adobe presenter 10 và dùng office 10 để xuất bản chuẩn HTLM . những bài giảng không xuất bản theo chuẩn HTLM sẽ o được chấm.

Nguyễn Duy Linh – Giáo viên TH KapaKơLơng