Phòng GDĐT Huyện Kon Rẫy

  • Điện thoại: 0603824262 - Fax: 0603824262
  • Email: pdgkonray.kontum@moet.edu.vn
  • Trụ sở: 57 - Hùng Vương - Huyện Kon Rẫy - Kon Tum