PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRIỂN KHAI CHỈ THỊ 05-CT/TW CHO CBGV TOÀN NGÀNH

Lượt xem:

Đọc bài viết

         Thực hiện công văn số 94-CV/BTGHU, ngày 01_11_2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kon Rẫy V/v tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho đội ngũ giáo viên trên địa bàn huyện, ngày 12 tháng 11 năm 2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chỉ thị 05_CT/TW cho hơn 500  thầy cô giáo là cán bộ quản lý, giáo viên các trường trực thuộc.

20161112_082941 (1)

         Đến dự và chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Hoàng Đình Hải – phó trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo yêu cầu các thầy cô giáo tập trung chú ý, tiếp thu nghiêm túc nội dung bài giảng của giáo sư Hoàng Chí Bảo; lĩnh hội đầy đủ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần của Chỉ thị 05 của Bộ chính trị. Từ đó, để áp dụng vào việc tu dưỡng đạo đức, rèn luyện phong cách, lối sống và thực hành theo tấm gương của Bác, góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng thời, áp dụng có hiệu quả việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường học.

20161112_100202

         Hy vọng, qua đợt học này, các thầy, cô giáo sẽ nỗ lực hiều hơn nữa trong công tác, thực hiện tốt lời dạy của Bác “Dù có khó khăn đến mấy cũng phải dạy thật tốt, học thật tốt”.

Nguyễn Trọng Long- Chuyên viên Phòng GD & ĐT