Đơn vị trực thuộc

Thông tin các trường mầm non trực thuộc:

TT Tên trường Hiệu trưởng Điện thoại Phó Hiệu trưởng Điện thoại ĐT cơ quan

1

19/5 Triệu T. Bích Hạnh 0973844449 Ng T. HươngHoàng

0979227427

0603824235

2

Sơn Ca Nguyễn Thị Hạnh 0936942616 Vi Thị Hiển

01698453878

0603507066

3

Tân Lập Trần T. Thu Ba 0979579367 Lê T. Ngọc Đoan

01649677512

0603507090

4

Ánh Dương Trần T. T. Quang 01697052439 Nông Thị Hương

01685890607

0602218589

5

Bình Minh Trương Thị Phượng 01665825087 Mai Thị Luyến

01643722469

0603507137

6

Đăk Pne Vũ Thị Sáu 01676744153 Võ Thị Sen

0979336547

0603590086

7

Đăk Tơ lung Lê Thu Hảo 01697725156  Đinh Thị Ngọc Thủy

01676305997

0603507056

8

Đăk Kôi Nguyễn Thị Hồng 01667565373 Phạm Thị Minh

0603507113

0603507169

9

Hoa Hồng Nguyễn Thị Huyền 0989380272 Lê Thị Minh

01227549488

0603507389

10

Họa Mi Đào T. Tuyết Minh 01634446848 Phan T. Thanh Liêm

0979108804

0603507368

Thông tin các trường Tiểu Học trực thuộc:

TT Tên trường Hiệu trưởng Điện thoại Phó Hiệu trưởng Điện thoại ĐT cơ quan
1 Số 1 Nguyễn Công Minh 0603507269 Đinh Thị Hải Yến  0966595807 0603824307
2 Đăk Rve Hoàng Thị Hải 0603507168 Lê Thị Thành 0603507107
3

Đăk Pne

Nguyễn T. Đào Diễn

0603508170

Hà Thị Hải 0603507272
Đặng T. Ngọc Tỏa 0988376576
4

Tân Lập

Lê Thị Minh

01667567319

Nguyễn Thị Long 01667487739 0603507477
5 Trần Quốc Toản Y Thúy 0163963748 Nguyễn Thị Hường 01288548111 0606295775
6 Lê Quý Đôn Đồng T. Thúy Lan 01206153167 Lê Thị Dung 01202598885 0602118254
7 Đăk Tlung Nguyễn Tiên Phong 0603507123 Ng Mạnh Tường 01699499397 0603507052
8 Đăk Kôi Lê Xuân Cao 0905400689 Phan T. Thúy Phương 01656719124 0603507482
9 Kim Đồng Đậu T. Kim Anh 0968088773 Huỳnh T. Hải Châu 0948564788 0603507739
Hà Minh 01666696101
10 KaPa KaLơng Tiến Kim Dung 0978715557 Giang Thi 0905290101 0603507501
Trần T. Lệ Sâm

01675488063

Thông tin các trường THCS trực thuộc:

TT Tên trường Hiệu trưởng Điện thoại Phó Hiệu trưởng Điện thoại ĐT cơ quan

1

Đăk Rve Hồ Thị Phương Hồng  0905615521 Lương Tấn Thanh

0982314321

0603824255

2

PTDTBT Đăk Pne Trần Trọng Nghị 0905611557 Trần Văn Toàn

01206096477

0603507111

3

Tân Lập Nguyễn Thị Tài Thọ  01666148999 Lê Thanh Tịnh

0989891261

0603507006

4

PTDTBT KonRẫy Đoàn Văn Thoài 01652172667 Hoa Thị Hồng

0905901171

0603507395

5

PTDTBT Đăk Kôi Ng T. Bích Phượng 0984582396

 

Vương Đức Lâm

0603507234

0603507012
Trương Chí Tuyển

0979401011

6

Đăk Ruồng Trần T. Thanh Huyền 0976959994 Phạm Thị Hường

0603507035

0603507034

7

Đăk Tờ Re Nguyễn Văn Hiểu 0603507012 Nguyễn Thị Vĩnh

0603507057

0603507277