Một số biện pháp của Hiệu trưởng nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non 19/5 thị trấn ĐắkRVe, Huyện Kon Rẫy.

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Một số biện pháp của Hiệu trưởng nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục ở trường mầm non 19/5 thị trấn ĐắkRVe, Huyện Kon Rẫy.
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin M---t-s----bi--n-ph--p-nh---m-huy------ng-t---t-c--c-ngu---n-xhhgd.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng 222.5 kB
Ngày chia sẻ 25/04/2016
Lượt xem 1548
Lượt tải 204
Xem tài liệu Xem Online
Tải về