Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên – Mai Thị Luyến- Phó hiệu trưởng- Trường MN Bình Minh

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên – Mai Thị Luyến- Phó hiệu trưởng- Trường MN Bình Minh
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin M---t-s----bi---n-ph--p-n--ng-cao-ch---t-l-----ng-gi---ng-d---y-cho------i-ng---gi--o-vi--n-tr-----ng-MN-B--nh-Minh.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng 170 kB
Ngày chia sẻ 25/04/2016
Lượt xem 625
Lượt tải 2
Xem tài liệu Xem Online
Tải về