Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát tại trường -Trần Văn Ngân PTDTBT-THCS Đăk Kôi

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Tên tài nguyên Một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy phân môn học hát tại trường -Trần Văn Ngân PTDTBT-THCS Đăk Kôi
Loại tài nguyên Sáng kiến kinh nghiệm,
Tên tập tin M---t-s----gi---i-ph--p-n--ng-cao-ch---t-l-----ng-d---y-ph--n-m--n-h---c-h--t-t---i-tr-----ng-Tr---n-V--n-Ng--n-PTDTBT-THCS-----k-K--i.doc
Loại tập tin application/msword
Dung lượng 740 kB
Ngày chia sẻ 26/04/2016
Lượt xem 582
Lượt tải 3
Xem tài liệu Xem Online
Tải về