Trường tôi và ngày hội toàn dân

Hè về trên khắp Đăk Kôi

Xôn xao ngày hội nơi nơi đi bầu.

Giáo viên cán bộ đi đầu

Băng rôn, khẩu hiệu một màu tươi xinh.

Niềm vui đến với dân mình

Tay cầm lá phiếu anh minh người bầu.

Làm cho nước mạnh, dân giàu

Nhân  dân no ấm đi đầu năm  châu.

Trường ta truyền thống dài lâu

Thi đua dạy tốt còn đâu so bì.

Năm nay bầu cử đến kỳ

Sân trường khẩu hiệu, quốc kỳ tung bay.

Cùng các đoàn thể nắm tay

Thi nhau góp sức dựng xây nước nhà.

Người ở lại, kẻ về xa

Ai ai cũng chẳng nề hà một câu.

Cùng địa phương tổ chức bầu

Tổ trưởng, thư kí bắt đầu luyện tôi.

Phân công cụ thể từng nơi,

Danh sách niêm yết rạng ngời đấu son.

Từ trên đến dưới một lòng

Nhiệt liệt hưởng ứng ngày bầu toàn dân.

Năm năm ta có một lần

Toàn trường phấn đấu đâu cần có ngay.

Băng rôn, khẩu hiệu rõ bày

Danh sách, lý lịch đính ngay sân trường.

Giáo viên, cán  bộ làm gương

Làm tốt nhiệm vụ  địa phương giao về.

Góp sức xây dựng miền quê,

Đăk Kôi còn đó bộn bề gian nan.

Trường ta kiên chí, bền gan

Góp công, góp sức vẻ vang quê nhà.

Mai Anh Tùng – Giáo viên trường TH Đăk Kôi