Thông báo kết quả

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 168/UBND-NC
Ngày ban hành 28/02/2020
Loại văn bản Thông báo,
Trích yếu Thông báo kết quả điểm vòng 2 tuyển dung viên chức ngạch giáo viên
Xem văn bản Xem Online
Tải về